Obavijest Odvodnje d.o.o.
Obavijest Odvodnje d.o.o.
PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE U SKLOPU PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZADAR – PETRČANE

Priključenje objekata na sustav javne odvodnje biti će omogućeno po dovršenju i ispitivanju cjelokupnog sustava. Izrada priključnih cijevi u sklopu prometnice vrši se u svim ulicama u kojima se izvode radovi, a za samo priključenje korisnici će dobiti obavijest odvodnje kada za to budu stvoreni uvjeti. Naime, primijećeno je da dovršenjem radova u pojedinoj ulici i izvršenih priključnih odvojaka, korisnici očekuju da je priključak omogućen odmah.

Konkretno, Na Bokanjcu se radi o spletu ulica i crpnih stanica gdje će se tek dovršenjem cijelog sustava omogućio spoj krajnjih korisnika. Ukoliko se priključenje izvrši bez Obavijesti Odvodnje d.o.o. Zadar o mogućnosti priključenja, fekalne otpadne vode će se razlijevati po okolišu, na dnu tada dovršenih cjevovoda.

Molimo korisnike da ne pristupaju priključenju bez izričite obavijesti Odvodnje d.o.o. Zadar, provedenog postupka i potpisanog Ugovora o priključenju.