Obavijest o početku javne nabave po projektu Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski  kolektori  odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac" s pripadajućim tlačnim  cjevovodom u gradu Zadru (tri faze izgradnje)
Obavijest o početku javne nabave po projektu Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u gradu Zadru (tri faze izgradnje)
Započela realizacija zadarskog mega projekta "Aglomeracija Zadar – Petrčane"

Dana 29. listopada 2019. godine projekt za izgradnju Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u gradu Zadru (tri faze izgradnje), poslan je na objavu u EOJN RH i TED. Rok za dostavu ponuda je zaključno 27. prosinca 2019. godine, kada slijedi javno otvaranje prispjelih ponuda. Nakon zakonskih propisanih rokova očekuje se potpisivanje ugovora ekonomski najpovoljnije ponude.

 

Graditi će se 19.332 m gravitacijskog cjevovoda, 1.810 m tlačnih cjevovoda, 2 crpne postaje i 1.400 priprema za kućne priključke. Istovremeno, neizbježno će se rekonstruirati sustav vodoopskrbe u duljini od 2.934 m, kao i 289 priključaka na vodoopskrbu. Grad Zadar donio je Odluku o paralelnom ulaganju u sustav oborinske odvodnje i u nogostupne površine u četvrti Bokanjac.

 

Očekivana vrijednost po projektu Bokanjac je ukupno ‪131.887.030‬ kn, od čega na sustav fekalne odvodnje otpada ‪63.095.300‬ kn, paralelno ulaganje u sustav vodoopskrbe ‪3.436.800‬ kn, paralelno ulaganje u sustav oborinske odvodnje ‪52.104.800‬ kn, te paralelna ulaganja u nogostupne površine ‪13.250.130‬ kn. Ostvarenjem novih 1400 priključaka na sustav javne odvodnje u četvrti Bokanjac, očekujemo smanjenje odvoza septičkih jama za 19%.

 

Ulice ( 42 ) obuhvaćene projektom Bokanjac: ul. Hrvatskog Sabora (od Puta Bokanjca do prilaza Tome Matića), ul. Davorina Trstenjaka, ul. Prilaz Andrije Konca, ul. Prilaz Josipa Torbarine, ul. Prilaz Tome Matića, ul. Graica, ul. Brig, ul. Cilj, ul. Galica, ul. Put bunara, ul. Put groblja, ul. Nerezine, ul. Put Grbica, ul. Franje Fanceva, ul. Grgura Budislavića, ul. Mila Cipre, ul. Alberta Hallera, ul. Franje Baruna Trenka, Poljana Jaroslava Šidaka, ul. Davorina Bazjanca, Poljana Dragutina Gorjanovića-Krambergera, Poljana Jurja Dragišića, ul. Željka Markovića, Poljana Otona Kučere. Poljana Franje Bučara, ul. Marijane Radev, ul. na sjevernom dijelu Novog naselja Bokanjac: ul. sjeverno od ul. Marijane Radev (paralelena sa njom), ul. zapadno od ul. Marijane Radev, ul. Put Vrela, ul. Cerodole, ul. Građine, ul. Seget, ul. Pištenjak, ul. Put Gaja, ul. Studenac, ul. Ispod dvorina, ul. Vrtlići, ul. Orašac, ul. Kuntrada, Matekovića brig, ul. Put Gumlina, ul. na sjevernom dijelu Novog naselja Bokanjac: spojna ul. Put Vrela i Franje Fanceva, spojna ul. Put Vrela i Franje Fanceva.              

 

Rok za dovršenje cjelokupnog posla predviđen je 30. studenog 2023. godine.