Obavijest- izgradnja sustava odvodnje
Obavijest- izgradnja sustava odvodnje

U sklopu izvođenja radova tvrtke Strabag d.o.o. na  izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Zaštita vodocrpilišta Bokanjac: Gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i CP "Bokanjac" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u gradu Zadru“, prema planu vrši se asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem kako slijedi:

 • 28. ožujka 2023. godine izvršeno je asfaltiranje     
  • Ulica Građine
  • ulica Studenac
  • dio odvojaka ulice Put Vrela
  • dio nogostupa ulice Put Vrela
 • 29. ožujka 2023. godine izvodi se asfaltiranje
 • Ulica Ispod Dvorina
 • nastavak nogostupa ulice Put Vrela
 • 30. ožujka 2023. godine izvesti će se asfaltiranje                                 
 • ulica Put Vrela

 Asfaltiranjem ulice Put Vrela i nogostupa u istoj stvorili su se preduvjeti za izradu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije kao preduvjet za puštanje ulice Put Vrela u promet.