Obilazak gradilišta sustava odvodnje
Obilazak gradilišta sustava odvodnje
Gradonačelnik obišao izgradnju sustava odvodnje na Sinjoretovu i Bokanjcu

Gradonačelnik sa suradnicima obišao je gradilište na Sinjoretovu gdje su u tijeku  radovi na izgradnji kanalizacijske mreže (razdjelnog sustava odvodnje) istočnog dijela Grada Zadra na dijelu područja MO Sinjoretovo, koja gravitira prema potoku Ričina, odnosno na DC 8. Razdjelni sustav odvodnje prikuplja i odvodi različite vrste urbanih voda zasebnim kolektorima. Prikupljene oborinske vode se s predmetnog područja ispuštaju u potok Ričinu, a fekalne otpadne vode odvode na UPOV Centar Zadar na pročišćavanje i ispuštanje dugim podmorskim ispustom u more. Ukupna duljina kolektora fekalne odvodnje, obuhvaćenih ovim Projektom iznosi 5.794,27m, dok je ukupna duljina predviđenih oborinskih kolektora 3.308 m.

U sklopu ugovorenih radova izvesti će se i rekonstrukcija vodovodne mreže, postavljanje EKI infrastrukture, te obnova asfaltnog zastora u punoj širini kolnika ( 2 sloja).

Dovršetkom radova omogućiti će se spajanje 400 objekata na javni sustav odvodnje. Zbog veličine obuhvata, te kompleksnosti zahvata radovi su podijeljeni u tri faze u skladu sa privremenom regulacijom prometa. Ukupno predviđeno trajanje svih faza radova je 25 mjeseci, s predviđenim završetkom 25. srpnja 2022.

Ukupna vrijednost radova je 27.770.876, 76 HRK, od čega je do sada realizirano 9.266.171, 84 HRK. Izvođač predmetnih radova je Vodoinstalacija d.o.o. Zadar, nadzor društvo Civil Engineering Consultancy d.o.o. Projekt sufinanciraju Grad Zadar, Odvodnja d.o.o. Zadar, Vodovod d.o.o. Zadar i Inovativni Zadar d.o.o.

Priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućiti će daljnje smanjenje zagađenja okoliša i broja septičkih jama u gradu Zadru, kvalitetniju vodoopskrbu tog dijela grada i uspostavljanje EKI mreže. Sve navedeno značajno pridonosi poboljšanju kvalitete života na obuhvaćenom području.

Nakon toga, obišli su i Bokanjac, odnosno sastali se s predstavnicima izvođača koji su gradonačelniku iznijeli plan radova na Bokanjcu i Novom Bokanjcu. Dana 19. siječnja 2021. godine uveden je u posao izvođač Strabag d.o.o. po projektu „Izgradnja sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac u Zadru“. Vrijednost Ugovora iznosi ukupno 201.899.505 HRK bez PDV-a, a rok za dovršenje cjelokupnog posla je 36 mjeseci. Prvi  bageri  bi se trebali na terenu pojaviti sljedećeg tjedna, a intenzivniji radovi se očekuju početkom veljače.

Obveza Izvođača je dostaviti plan izvođenja radova i privremenu regulaciju prometa, nakon čega će biti poznate lokacije u kojima će započeti radovi, koji će se vršiti na više mjesta istodobno.

Projektom se omogućuje 1.400 priključaka objekata na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a rezultat će biti znatno smanjenje zagađenja okoliša, očuvanje vodocrpilišta Bokanjac i smanjenja broja septičkih jama u gradu Zadru.

Sufinanciranje projekta je osigurano bespovratnim sredstvima EU fondova, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, a lokalnu komponentu osiguravaju Grad Zadar, Odvodnja d.o.o. Zadar i Vodovod d.o.o. Zadar.

 

 

 

 

Vezane fotografije

Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje Obilazak gradilišta sustava odvodnje