Novi EU projekti, stabilan proračun, ulaganje u škole...
Novi EU projekti, stabilan proračun, ulaganje u škole...
Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra Branka Dukića

Na današnjem kolegiju gradonačelnika Grada Zadra govorilo se o sljedećim temama: izvršenju proračuna za 2017. godinu, novom programskom okviru za rad HNK Zadra od 2019. do 2022., provođenju programa komunalne infrastrukture, 3 novoodobrena EU projekta, kupnji novog kombi vozila za osobe s invaliditetom te raspodjeli decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo.

U uvodnom dijelu gradonačelnik se osvrnuo na demografske mjere koje su do sada poduzete i koje se planiraju: podsjetio je na smanjenje cijena dječjih vrtića sa 700 na 600 kn za prvo dijete, 300 kn za drugo i besplatan vrtić za treće i svako sljedeće dijete. Također, obiteljima s četvero i više djece vrtić je besplatan za svu djecu, a gradonačelnik je na tom tragu najavio i daljnje potpore obiteljima s četvero i više djece. -I ubuduće ćemo podupirati ovakve obitelji, a i rad udruge 4+, čije je djelovanje malo zastalo. Trenutno radimo na prikupljanju podataka koliko je takvih obitelji na području Grada, nakon čega ćemo osmisliti načine potpore, pogotovo nezaposlenim majkama. Kao početak demografskih mjera ističem i otvaranje još 3 nove skupine produženog boravka u osnovnim školama Smiljevac, Petar Preradović i Šime Budinić, što značajno olakšava roditeljima brigu o malodobnoj djeci. Također, pro kraju je kompletiranje dokumentacije za izgradnju škole na Novom Bokanjcu. 

Stabilan proračun u 2017.
Ukupni prihodi i primici Grada Zadra za 2017.  godinu planirani su u iznosu od 394.497.530,10 kuna, a izvršeni su u iznosu 392.697.851,52  kuna ili 99,54%. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 386.489.809,15 kn, čime se stvorio višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 6.208.042,37 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka (iz 2016. godine) od 84.466.045,44 kn tako je sada smanjen na 78.258.003,07 kn. 

U HNK natječaj za ravnatelja i zapošljavanje 2 nova glumca
Gradsko vijeće mora utvrditi novi Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2022. godine, jer je to preduvjet za raspisivanje natječaja za ravnatelja kazališta čiji četverogodišnji mandat istječe u tom razdoblju. Također, Hrvatsko narodno kazalište Zadar dužno je u sljedećem četverogodišnjem razdoblju zaposliti dvije osobe na poslovima glumac/ica i na taj način proširiti glumački ansambl, a dugoročni je plan, kako je najavio pročelnik Radovan Dunatov, formirati ansambl od 6 glumica i 6 glumaca. 

Projekti komunalne infrastrukture

Pročelnik Robertino Dujela izvjestio je o provedenim projektima komunalne infrastrukture u posljednje vrijeme, s naglaskom na uređenje javnih zelenih površina- posađena su 3 nova drvoreda, u tijeku je sadnja još jednoga. Sanira se i stanje divljih odlagališta; nakon sveobuhvatne akcije čišćenja šume Musapstan koja je provedena tijekom prošlog mjeseca, pokrenut je postupak javne nabave za sanaciju divljeg odlagališta na lokaciji bivšeg kamenolom Put. Najavio je i novu odluku o korištenju pješačke zone i dostave robe u nju, kojom će se podići kvaliteta života građana, ali i zadovoljiti interesi vlasnika trgovina i ugostiteljskih objekata. Također, idu i izmjene u odluci o parkiranju,  u vremenu naplate (ljetni režim će biti na snazi od 15. lipnja do 31. kolovoza s maksimalnim vremenom zadržavanja u 1. zoni do 3 sata), ali i ukidanje parkiranja uz bedeme na preporuku konzervatora. U tijeku je i priprema javnih prirodnih plaža za sezonu. 

Odobrena tri nova EU projekta

Prema riječima pročelnika Šime Erlića, Grad Zadar nikad nije imao više projekata u provedbi nego u ovom trenutku, čak 22. Od toga su tri novoodobrena, "Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra", projekt vrijedan 1,5 miljuna kuna, kojim će se educirati građane o gospodarenju otpadom, reciklaži, odvajanju otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, sve kako bi se dostigli planirani ciljevi u održivom gospodarenju otpadom do 2020.  Sljedeći projekt je međunarodni, Park4SUMP,  vrijedan 3,5 milijuna eura, kojim se definira bolje upravljanje parkinzima, a posljednji je "Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja" (vrijedan  milijun kuna) iz kojeg će se financirati edukacija za 40 mladih nezaposlenih ljudi o izradi EU projekata, a bit će izveden u suradnji s učilištem Algebra. 

Novo kombi vozilo  za osobe s invaliditetom

Grad Zadar izdvojit će 400 000 kn za nabavku i prilagodbu novog kombi vozila  za prijevoz osoba s invaliditetom. Staro vozilo nabavljeno je 2005. godine i dotrajalo je, a koristi se svakodnevno i cjelodnevno. Postupak javne nabave za ovo vozilo provest će tvrtka Liburnija, a očekuje se da će biti u funkciji  krajem lipnja. 

Ulaganje u škole

Pročelnik Joso Nekić izvjestio je o korištenju decentraliziranih sredstava, odnosno prestavio  Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba  decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2018. godinu. U ovoj godini će se u naše osnovne škole uložiti ukupno 12,7 milijuna kuna,  u čemu će Grad participirati sa 1,5 miljuna kuna kako bi se održali svi postojeći standardi. 

Nove autobusne linije

Predstavljena je i novina koja se uvodi za turističku sezonu: Liburnija će pojačati gradski prijevoz prema Kožinu i Petrčanima s 18 novih linija tjedno, a posebno je naglašeno uvođenje novih noćnih linija, oko 23 sata i oko ponoći, kako bi radnici u turizmu mogli učinkovitije koristiti javni prijevoz.

Na kraju, pročelnik Tomislav Korona iznio je inicijativu da se gradski prostori dodijeljeni na korištenje raznim udrugama počnu koristiti na ekonomičniji i bolji način, odnosno apelirao na udruge da više njih koristi iste prostore kako bi se ograničeni resursi mogli maksimalno iskoristiti.