Aplikacija Transparentni proračun
Aplikacija Transparentni proračun

Grad Zadar izradio je aplikaciju Transparentni proračun te se aplikaciji može pristupiti putem web stranice Grada Zadra. Kroz aplikaciju Transprentni proračun mogu se pregledavati sve isplate iz proračuna Grada Zadra. Aplikacija sadrži datum isplate, organizacijusku jedinicu, naziv primatelja, sjedište primatelja, OIB primatelja, isplaćeni iznos, programsku klasifikaciju, ekonomsku klasifikaciju, funkcijsku klasifikaciju te dokument na temelju kojeg je izvršena isplata (ugovor, narudžbenica, sporazum, zahtjev, rješenje, zaključak). Pretraživanje u aplikaciji se vrši (1. obvezno polje) po organizacijskoj jedinici, datumu isplate, nazivu primatelja, OIB-u primatelja, sjedištu primatelja te programskoj klasifikaciji. Pretraživanje je moguće ograničiti o odredjenom periodu (2. polje datumi od-do,  nije obavezno), naravno ako u 1. polju nije odabran datum. U ovom trenutku u aplikaciji mogu se pregledavati isplate iz proračuna od 1.12.2022. do 9.12.2022. godine. Na tjednoj bazi vrši će se ažuriranje aplikacije za isplate iz proračuna u prethodnom tjednu.

Poveznica na aplikaciju: https://www.grad-zadar.hr/transparentni-proracun/