Proračun Grada Zadra za 2015. veći za 7, 5 milijuna kuna
Proračun Grada Zadra za 2015. veći za 7, 5 milijuna kuna
Pred vijećnicima Gradskog vijeća u četvrtak će se naći Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu.

– Bitno je kazati kako neće biti nikakvih povećanja nameta građanima, a svi postignuti standardi i programi ostaju isti, naglasio je gradonačelnik Kalmeta. - Radi se o tehničkom rebalansu koji je realan i stabilan bez obzira na neizvjesnosti koje smo imali kada smo ga slagali u prosincu prošle godine kada nismo znali kakav će utjecaj na nas imati izmjene poreznog zakona. Također, nam je greškom FINE uplaćeno 16,5 milijuna kuna koje moramo vratiti. Ovaj rebalans i dalje će jamčiti visok standard u ovoj teškoj proračunskoj godini za grad, a vjerujem da će rezultirati time da ćemo godinu završiti pozitivno.

Uslijed povećanja prihoda od komunalnog doprinosa radi novih investicija, Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu. predviđeno je povećanje ukupnih prihoda za više od 7 i pol milijuna kuna pa bi on trebao iznositi 388.615.239,43 milijuna kuna.