Objavljen je ponovljeni natječaj za izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra.
Prijedloge za kandidate za članove Savjeta mladih podnose udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
Obrasaci za prijavu mogu se preuzeti na web stranici http://www.grad-zadar.hr/natjecaji/javni-poziv-savjet-mladih/42
Objavljen je ponovljeni natječaj za izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra.
Prijedloge za kandidate za članove Savjeta mladih podnose udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
Obrasaci za prijavu mogu se preuzeti na web stranici http://www.grad-zadar.hr/natjecaji/javni-poziv-savjet-mladih/42