Javni kolegij gradonačelnka
Javni kolegij gradonačelnka
Gradonačelnik održao kolegij s pročelnicima.

Gradonačelnik Branko Dukić održao je javni kolegij s pročelnicima upravnih odjal Grada Zadra. Za početak se još jednom osvrnuo na priznanje koje je dobila luka Gaženica:  Za početak današnjeg kolegija čestitam Lučkoj upravi Zadar na posljednjem priznanju i proglašenju lukom godine za kruzere. U konkurenciji više stotina luka za prestižnu nagradu Seatrade Cruise Awards, naša je Gaženica u konačnici proglašena boljom čak i od luka norveškog Oleden Leona i japanske Yokohame.
Ne želim da neke činjenice pokriju vrijeme i šutnja. Prije sedam godina tadašnji ministar prometa, pomorstva i veza u Vladi čiji je predsjednik našu Domovinu nazvao „slučajnom državom“, nimalo slučajno je ispalio: „Ugovor za luku Gaženica štetan je za Hrvatsku!“. Za svaki slučaj, projekt koji je ove godine dobio priznanje za najbolju luku za kruzere na svijetu, nazvao je predimenzioniranim. Pa je uložio zadarske godine i godine čekanja i gubitaka sve kako bi ostvario uštede kroz plaćanje kojekakvih studija čiji je cilj bio dokazati njegove tvrdnje o nepotrebnom trošku, pa još dodatno štedeći, trošio kako bi poslagao nekoliko kontejnera, nazvao ih terminalom i – svečano otvorio! A njegovi su stranački kolege kroz svo to vrijeme – šutjeli!
Zajedništvo građana i njegovih predstavnika, stabilnost i povjerenje koje je krasilo grad, razlog je svih uspjeha kojima se ponosimo i koje danas slavimo.  Dok razmišljam o svima onima koji su sudjelovali u projektu, bilo bi nepošteno ne spomenuti moje prethodnike ti koji su nosili političku odgovornost i bili nositelji te priče. Hvala im. Zadrani uvijek gledaju naprijed i neće se zadovoljiti tek uspjesima iz prošlosti. Na svima nama koji danas možemo utjecati na budućnost ovog grada je velika odgovornost i obaveza da svojoj djeci ostavimo grad jednake ambicije i uspjeha.

Nakon toga gradonačelnik je prešao na točke dnevnog reda, od kojih je orva bila njegovo polugodišnje izvješće o radu: 

Prva je točka izvješće o mom radu u prvom polugodištu ove godine koje uskoro podnosim gradskim vijećnicima. Sažeo sam ga na pedesetak stranica, kažem sažeo jer je ovo razdoblje za naš grad bilo jako dinamično, aktivno, učinkovito. Dovoljno je podsjetiti kako je u prvih šest mjeseci ove godine u Zadru potpisano ugovora o gradnji komunalne i društvene infrastrukture u vrijednosti od preko milijardu kuna. To su Aglomeracija Zadar-Petrčane, Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, nove škola i zgrada u MO Novi Bokanjac, Centar Mocire, Područna škola Ploča.

Potpisan je povijesni ugovor za izgradnju sustava odvodnje na širem području našeg grada kroz projekt „Aglomeracija Zadar – Petrčane“ koji svojim obimom donosi ne samo „grad bez crnih jama“ već i uređenje sve prateće infrastrukture. Realizacijom ovog projekta, Grad Zadar stavlja se na kartu najrazvijenijih gradova EU po stupnju priključenosti na kanalizaciju. Vrijednost projekta je 567 milijuna kuna, od čega je 313 milijuna bespovratnih sredstava EU.
Projekt obuhvaća široko gradsko područje od istoka do zapada, od Crvenih kuća preko Bilog briga, Bokanjca i Dikla, do Kožina i Petrčana. Projekt je zato podijeljen na 28 potprojekata.
Potpisan je Ugovor za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Ugovor je vrijedan 368.492.963,75 kuna, a predviđen završetak radova je u drugoj polovici 2022. godine. Preduvjet je to za trajno zatvaranje i sanaciju odlagališta Diklo.
Prikupljene su sve potrebne potvrde, očitovanja i suglasnosti potrebne za lokacijsku dozvolu za izgradnju komunalne infrastrukture GZ Crno koja je izdana početkom srpnja. Izrađen je  glavni projekt elektroenergetskih vodova kojim je utvrđen konačan smještaj planiranog dalekovoda i pripadajuće trafostanice u GZ Crno. Neću dužiti jer ćemo o tome u sljedećoj temi.
Izrađena je sva potrebna prostorno-planska dokumentacija i obavljeni su svi administrativni poslovi potrebni za izgradnju novih POS-ovih stanova na Crvenim kućama. Potpisom više ugovora s Ministarstvom državne imovine  i APN-a stvoreni su uvjeti za početak projektiranja i izgradnje novih stotinu POS stanova na lokaciji Crvene kuće. APN je krajem svibnja objavio javno nadmetanje za usluge izrade projektne dokumentacije.
Krenuli su i radovi na Mocirama, a izabrani su i izvođači radova na izgradnji nove osnovne škole na Novom Bokanjcu i rekonstrukciji Područne škole Ploča.
U tijeku je i 66.5 milijuna kuna vrijedan kapitalni projekt “Zadar Baštini” koji obuhvaća rekonstrukciju Providurove palače i parterno uređenje Bedema zadarskih pobuna.

Pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap predstavio je izvješće o projektima svoj odjela. Završena su arheološka istraživanja na tržnici, dovršene nove pristupne ceste, kao na Punti Radman. Dovršeni su i radovi na Putu Stanova, a uskoro će biti poznati i konačni obračun radova. U tijeku  je  reonstrukcija škole Ploča i centra Mocire, a početkom idućeg mjeseca će započeti i radovi na izgradnji nove osnovne škole na Novom Bokanjcu. U tijeku je i natječaj za projektiranje novih 100 POS-ovih stanova, dovršen je nogostup u ulici Jurja Dobrile koji omogućuje sigurniji put do škole učenicima OŠ Bartola Kašića. Aktualan je niz natječaja za izvođenje radova na nastavku rekonstrukcije ulice Nikole Tesle, pristupne ceste za Zonu Crno, križanje Puta Bokanjca i Jurja Križanića, uređenje dijela Puta Biliga, obalni pojas Diklo...trenutno je 22 miljuna kuna uloženo u projekte u izgradnji cesta.

Nakon reakcija javnosti, pročelnik Mario Pešut predstavio je plan rješavanja problema nastalih nakon gašenja Kabineta za ranu intervenciju. Grad će preuzeti svoj dio odgovornosti i financiranja kabineta, kako bi on opet profunkcionirao bez troškova za roditelje. Do uspostave tog novog modela, za koji će se u najskorijem roku raspisati natječaj za djelatnike, a od MORH-a zatražiti privremeni prostor na Ravnicama u prostorijama bivšeg Centra za prevenciju ovisnosti, Grad će participirati u troškovima roditelja koji moraju terapiju plaćati privatno. Također, dogovoren je i novi model, po kojem će se, nakon određenih izmjena statuta DV Latica, rana intervencija moći provoditi i u tom vrtiću. Isto tako, Grad, Županija i Caritas su pripremili i prijavili projekt za sufinanciranje iz EU fondova kojim bi se oformio još jedan mobilni tim rane intervencije. Za taj projekt se još čeka evaluacija.

Pročelnik Pešut predstavio je i neke izmjene koje su predložene u kriterijima za dodjelu socijalnih stanova. Ovom Odlukom o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra predlažu se tek manje izmjene, a koje se prvenstveno odnose zaštitu jednoroditeljskih obitelji i obitelji s djecom na školovanju. Nadalje prednost se daje obiteljima s djecom na školovanju, a  na koncu treća izmjena odnosi se na smanjenje broja bodova za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Značajna su ulaganja Grada Zadra svake godine u sektor odgoja i školstva, te je pročelnik Joso Nekić iscrpno predstavio velik niz mjera koje su poduzete u ovom resoru kako bi se djeci i roditeljima na području grada osigurala kvalitetna predškolska i školska skrb. U ovoj je godini za radove i nabavku nove opreme u zadarskim školama uloženo 3,6 milijuna kuna. Najznačajniji radovi obavljeni su u OŠ Petra Preradovića u kojoj su rekonstruirani sanitarni čvorovi. Novu kuhinju dobila je i škola Šimuna Kožičića Benje, tako da sada sve zadarske osnovne škole imaju uvjete potrebne za provođenje programa školske prehrane za koju će se u ovoj školskoj godini izdvojiti više od milijun i pol kuna (bespovratna sredstva). Kapitalno ulaganje u zadarski školski sustav je izgradnja nove škole na Novom Bokanjcu koja uskoro kreće, a rasteretit će izvođenje nastave u više susjednih gradskih škola. Isto tako, s četiri nove učionice u područnoj školi Ploča tamošnjim učenicima bit će omogućena nastavu u jednoj smjeni.
Financiranje nabavke školskih udžbenika za sve učenike u Hrvatskoj, od strane Vlade RH i resornog ministarstva, gradskoj je upravi ostavilo mogućnost da dodatno financijski olakša školovanje svih zadarskih osnovnoškolaca pa je tako 2,3 milijuna kuna iz proračuna osigurano za nabavku radnih bilježnica za svih 7 tisuća učenika osnovnih škola u našem gradu. Također, osigurana su potrebna sredstva i za još tri nove skupine učenika u produženom boravku koji se ove godine organizira u sedam gradskih škola ( 21 odgojno-obrazovna skupina). Isto tako, za ukupno 84 učenika financira se rad 78 pomoćnika u nastavi. U suradnji s CARNET-om, od ove godine započet je projekt „e škole“. Riječ je o ulaganju u svaku zadarsku osnovnu školu gdje će se urediti po dvije informatičko-multimedijalne učionice.  Nastavlja se "Školska shema" tjedne podjele voća i mlijeka, a 9. prosinca bit će obilježen i "Medni dan" kada će svi prvaši dobiti staklenku meda kao promociju zdravih hrvatskih proizvoda.

Pročelnik za EU fondove Šime Erlić još jednom je najavio skori početak radova na projektu Zadar Baštini, odnosno zatvaranje Muraja od ponedjeljka, 16. rujna, kada počinju radovi na uređenju Bedema. Kada oni budu završeni,Zadar će imat 750 metara dug neprekinut niz obnovljenih i uređenih bedema.
Odjel za komunalne djelatnosti tijekom ljeta provodio je niz aktivnosti na komunalnom uređenju, o čemu je izvjestio pročelnik Robertino Dujela. Najprije je istakuno kako je, iako taj prostor nije u nadležnosti Grada, provedeno čišćenje i komunalno uređenje u dijelu novog kampusa, odnosno bivše vojarne Franka Lisice. Prije početka školske godine intenzivno se obnavljala horizontalna cestovna signalizacija u blizini škola i vrtića, naročito na Trgu Gospe Loretske, kako bi se djeci omogućio sigurniji pješački put. Plan je i tijekom 2020. postaviti dodatnu horizontalnu signalizaciju na zadarskim cestama, a također, u suradnji s policijom, instalirati i 10 prometnih kamera kojima bi se zaustavilo postavljanje uspornika i imalo bolji nadzor nad prometom. Tvrtka Nasadi dobila je dodatnih 800 000 kn za uređenje i održavanje zelenih površina, a za rekonstrukciju uništenih ploča na Pozdravu Suncu nažalost nije bilo ponuda, no natječaj će se ponoviti.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na resor sporta, pa je pročelnica za kulturu i sport Dina Bušić predstavila kandidaturu Zadra za Europski grad sporta 2021. ACES Europe je neprofitna udruga i izvanredni partner Europske komisije u Europskom tjednu sporta sa sjedištem u Bruxellesu koja dodjeljuje priznanja Europske prijestolnice, grada, zajednice i grada sporta. ACES Europe dodjeljuje titulu Europske prijestolnice sporta, inicijative koja je u Bijeloj knjizi dobila priznanje Europske komisije. Sudjelovanje u ovom projektu donosi aktivno umrežavanje s drugim europskim gradovima, razmjenu najboljih praksi i aktivno sudjelovanje na međunarodnim stručnim susretima.  Kandidati za Europsku prijestolnicu, gradove i zajednice sporta moraju, kao dio svoje kandidature, ACES Europe dostaviti spis za nadmetanje koji sadrži odgovore na pitanja (kriterije) sadržane u uputama za razvoj dosjea za nadmetanje. Kako Grad Zadar svojom sportskom infrastrukturom, programima rekreacije i sporta namijenjenim građanima svih dobi i uzrasta, poticanjem na bavljenje sportom, iskustvima organizacije prestižnih međunarodnih sportskih natjecanja udovoljava kriterijima potrebnim za dodjelu ovog priznanja, predlaže se  podržati inicijativu za isticanje kandidature Grada Zadra za Europski grad sporta 2021. godine.  Dobivanjem titule Europskog grada sporta, Grad Zadar bi postao članom međunarodne organizacije Europski gradovi sporta.