Gradonačelnikov kolegij
Gradonačelnikov kolegij
Gradonačelnik Branko Dukić održao je javni kolegij s pročelnicima na kojem su nazočili i novinari.

Na samom početku kolegija, gradonačelnik je pozvao građane da poštuju upute Stožera civilne zaštite Zadarske županije i nacionalnog stožera o ponašanju vezano uz širenje koronavirusa, ali da ne podliježu panici. Naročito se to odnosi na građane slabijeg zdravlja. Također, postoji mogućnost da se neće moći održati sjednica Gradskog vijeća planirana za 17. ožujka, no takva odluka još nije donesena, iako brojne točke iznesene na današnjem  kolegiju treba potvrditi i Gradsko vijeće.

Gradonačelnik se osvrnuo i na inicijativu građana za bolji život na Poluotoku, te je rekao kako je u više navrata razgovarao s građanima, poduzetnicima i obrtnicima kako bi iznašli rješenja koja će pomiriti život od turizma sa životom stanara Poluotoka. Cilj tih razgovora je optimizacija korištenja javnih površina na svačije zadovoljstvo. Na tom tragu je i osnivanje radne skupine koja se bavi komercijalizacijom javnih površina za 2020. u okviru UO za gospodarenje gradskom imovinom, ali je uključeno više resora, a i konzervatori. Komunalni redari će se uključiti u provođenje odluka uz pojačan nadzor koji će iduću sezonu trajati do 24 sata svakog dana.
Zbog osjetljivosti turizma na trenutna događanja oko širenja koronavirusa, dan je prijedlog da se i tijekom travnja produži sniženje cijena zakupa gradskih prostora za poduzetnike, i to za 15%, no tu odluku mora još potvrditi Gradsko vijeće.

Prva točka dnevnog reda bilo je izvješće revizije o poslovanju Grada Zadra za 2018. godinu. Iz izvješća je razvidno, kako je obrazložio pročelnik Ivan Mijolović, da je Grad dobio bezuvjetna mišljenja u svim segmentima poslovanja i da je u svim odrednicama poslovao u skladu sa zakonom i svim posebnim propisima.
Nakon toga pročelnik Darko Kasap predstavio je buduće prostorno planske dokumente koji se pripremaju za izradu ili donošenje. Gradsko vijeće treba usvojiti planove za Groblje Kožino i Gornji Bilig. DPU športskog centra Višnjik datira iz 2001. godine i većim je dijelom konzumiran, no potrebne su izmjene jer su se pojavili zahtjevi za novim sportskim sadržajima, pa će se ići u izradu, odnosno izmjene UPU-a. Također i priobalni dio grada zathijeva prosotorno plansku dokumentaciju- predložit će se početak izrade UPU-a uvale Bregdetti i usklađivanje planova za trajktni terminal s planovima višeg reda.

Grad Zadar ima Akcijski plan energetske učinkovitosti do 2020., a sada mora donijeti novi za razdoblje 2020.-2022. To je planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području velikog grada. 

Pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Robertino Dujela osvrnuo se na lokacije ilegalno odloženog otpada na području grada i mjere koje su poduzete za njegovo uklanjanje. Grad ima obavezu izrade sustava evidencije takvih odlagališta, kojih je 27. 5-6 ih je sanirano u cijelosti, a još toliko djelomično u protekloj godini. Oranizirane su i akcije čišćenja otpada u suradnji s Vodovodom i Čistoćom, a bilo je i akcija koje su provodile udruge građana. Nakon ovog izlaganja, pročelnik je dao i pregled plaža koje se trenutno uređuju, Marex i Puntamika, gdje su radovi već poodmakli i uskoro dolazi faza postavljanja komunalne opreme-klupa, igrački za djecu i slično. Sljedeći tjedan započinju radovi na postavljanju javne rasvjete u ulici Krešimira Ćosića a i progušćivanja rasvjete  u Hebrangovoj ulici i dijelu ŠC Višnjik, konkretno u parku za pse i na obližnjem bućalištu. Sanirati će se i dio nerazvrstanih cesta- Braće Perica, dio Trpimirove obale, plato pred autobusnim kolodvorom. Na redovitom remontu su i svirale Morskih orgulja koje će biti u ponovnoj funkciji pred Uskrs.

U odjelu za gospodarenje gradskom imovinom pripremili su novu odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, kako bi ona bila u skladu s  odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Konačno, Grad Zadar je dobio i sredstva za provedbu još 2 EU projekta. Pročelnik Šime Erlić izvijestio je o tim projektima. Stigao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Implementaciju pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT – Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0) u iznosu od 14 milijuna kuna, a kroz otprilike mjesec dana očekuje se i ugovor (za sada je stigla odluka o financiranju) za projekt „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru“. Taj projekt vrijedan je 35 miljuna kuna.