Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br.9/14) Odbor za izbor i imenovanje podnosi Gradskom vijeću

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra

Od ovlaštenih 11. predlagatelja 10. kandidatura  je nevažeće.

Jedina važeća kandidatura je kandidatura podnesena od Udruge udovica hrvatskih branitelja.

Cjelokupno izvješće je u prilogu: