Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/14) Odbor za izbor i imenovanje podnosi Gradskom vijeću

 IZVJEŠĆE

o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura

za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra

Ponovljeni Javni poziv

( u privitku)