Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra i Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra smješteni su u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35.

Gradsko izborno povjerenstvo

za mjesne odbore Grada Zadr

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora

Grada Zadra

Kl: 013-01/06-03/03

Ur.br.: 599-10-2

Gradsko izborno povjerenstvo

za mjesne odbore Grada Zadra

 

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora

Grada Zadra

 

Kl: 013-01/06-03/03

Ur.br.: 599-10-2

Zadar, 12. listopad 2010. god.

 

 

O B A V I J E S T

 

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra i Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra smješteni su u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35.

 

Članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva mjesnih odbora su:

 

1. Marina Dujmović - Vuković, za predsjednika

2. Marijan Bitanga, za člana

3. Hrvoje Visković, za člana

 

1. Ardena Bajlo, za zamjenika predsjednika

2. Marin Grbić, za zamjenika člana

3. Nediljka Dereta, za zamjenika člana

 

Članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva mjesnih odbora su:

 

1. Jadranka Nižić - Peroš, za predsjednika

2. Katija Hrabrov, za člana

3. Sandra Kozina, za člana

 

1. Tomislav Jurlina, za zamjenika predsjednika

2. Antun Klišmanić, za zamjenika člana

3. Tomislav Bago, za zamjenika člana

 

Telefonski broj povjerenstva: 292 - 153, fax: 292 - 220

 

Uredovno vrijeme Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra je svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati,

 

nadnevka 22. listopada 2010. god. ( petak ) od 08,00 do 20,00 sati.

nadnevka 23. listopada 2010. god. ( subota ) od 08,00 do 24,00 sati.

 

Obrasce potrebne za kandidiranje ( OMO-1, OMO-2 i OMO-3 ) možete preuzeti u Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora Grada Zadra ili na www.grad-zadar.hr.

 

Sve informacije vezane za izbore možete pronaći na www.grad-zadar.hr.

 

Izbori će se održati u nedjelju, 14. studenog 2010. god.

 

Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora Grada Zadra, najkasnije u roku od dvanaest dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 23. listopada 2010. god. do 24.00 sata.

 

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjerovljeno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjarenstva mjesnih odbora Grada Zadra.

 

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

 

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstvo za mjesne odbore Grada Zadra:

Marina Dujmović - Vuković

Predsjednik Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra:

Jadranka Nižić - Peroš