Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2016. godinu.

U petak, 9. rujna 2016. godine u Maloj vijećnici Grada Zadra, gradonačelnik Grada Zadra, Božidar Kalmeta, primio je vlasnike obiteljskih kuća kojima je temeljem provedenog Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2016. godinu odobreno sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća. Tom prilikom uručeni su im ugovori za sufinanciranje mjera koje su putem Natječaja prijavili, a koje su im po provedenom natječajnom postupku odobrene za sufinanciranje. 

Naime, Grad Zadar je u travnju 2016. godine objavio Natječaj za sufinanciranje četiri mjere energetske obnove i to: nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije i nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu. Prijavitelji su imali mogućnost prijaviti jednu, više ili sve četiri mjere pri čemu je iznos sufinanciranja iznosio do 40% po pojedinoj mjeri odnosno najviše 12.000,00 kn za mjeru nabave i ugradnje solarnog toplinskog sustava te nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu, a 30.000,00 kn za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i mjeru zamjene stolarije. Na Natječaj je ukupno pristiglo 59 prijava kojima je zatraženo sufinanciranje za 80 mjera povećanja energetske učinkovitosti. Za provedbu Natječaja u Proračunu Grada Zadra za 2016. godinu bilo je osigurano 400.000,00 kn te je nakon provedene administrativne provjere i bodovanja sufinanciranje odobreno za 10 podnositelja prijava i ukupno 15 mjera energetske učinkovitosti. Od ukupnog broja mjera odobrenih za sufinanciranje 10 mjera odnosi se na zamjenu stolarije, a 5 mjera na povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice.

Ovim sufinanciranjem vlasnicima  postojećih obiteljskih kuća na području Grada Zadra znatno je olakšana energetska obnova njihovih domova te je za očekivati da će provedba navedenih mjera uvelike utjecati na smanjenje troškova za energente što će doprinijeti povećanju ukupne kvalitete života.

Građanima je tom prilikom podijeljen i promotivni materijal EU projekta FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action - Promicanje inteligentnih energetskih ušteda u obiteljima) na kojem Grad Zadar sudjeluje kao partner. Promotivni materijal sadrži FIESTA vodič sa savjetima o energetskoj učinkovitosti i uštedi energije u vlastitom domu, DVD s animiranim filmovima za djecu o racionalnom korištenju energije u vlastitom domu i promotivni magnet s termometrom

Vezane fotografije

Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Gradonačelnik uručio ugovore za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća