Nakon rasprave o statusu Znanstvene knjižnice u Zadru, na današnjoj, 28.sjednici Gradskog vijeća, donešena je konačna odluka prema kojoj Grad Zadar zadržava svoja osnivačka i vlasnička prava nad Znanstvenom knjižnicom u Zadru, a svoje sudjelovanje u upravljanju Znanstvenom knjižnicom Sveučilište ostvaruje imenovanjem svog predstavnika u Upravno vijeće Znanstvene knjižnice.
Aktualni sat današnje, 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra, započeo je pitanjem vijećnika Damira Mišlova zbog čega ponuditelji na natječaju za nadzor nad izgradnjom dvorane i bazena nisu dobili službenu odluku o izboru, na što je odgovoreno kako su obavijesti o izboru poslane i pitanje je trenutka kada će ih svi ponuditelji dobiti.

Vijećnik Mišlov upozorio je, također, na ponašanje investitora na području bivšeg TIZ-a koji, prema njegovu mišljenju, dopuštajući da blato i prašina obasipaju javne površine, ne vodi računa o okolišu i zdravlju građana. Nadležne službe Grada Zadra, odgovoreno je, pogledat će stanje na terenu te će, ustanovi li se da je ugrožena javna površina ili zdravlje ljudi, poduzeti potrebne mjere u okviru svoje nadležnosti.

Na pitanje vijećnika Ante Sikirića o tome u kojoj je fazi obnova Kneževe palače i je li dogovoreno koji će sadržaji ondje biti smješteni, odgovoreno je kako traje treća faza obnove te kako je stav Poglavarstva da se u Kneževu palaču smjesti Muzej Grada Zadra, o čemu se vrše razgovori.

Prihvaćen je i prijedlog vijećnika Danijela Telesmanića da se uputi zahtjev «Jadroliniji» za uvođenjem posljednje brodske linije za Ugljan u 22 sata, te prijedlog vijećnika Josipa Vlahovića da Gradsko vijeće Zadra pokrene izradu Studije o poliklinici kako bi se vidjeli stavovi Opće bolnice i Županije o tom nikad dovršenom zdanju.

Nakon što su, prema Dnevnom redu sjednice, iznešene informacije o dosad učinjenom na premještanju gradske deponije u razdoblju između dvije sjednice, održana je rasprava o statusu Znanstvene knjižnice u Zadru te je donešena konačna odluka prema kojoj Grad Zadar zadržava svoja osnivačka i vlasnička prava nad Znanstvenom knjižnicom u Zadru. Svoje sudjelovanje u upravljanju Znanstvenom knjižnicom Sveučilište ostvaruje imenovanjem svog predstavnika u Upravno vijeće Znanstvene knjižnice. Nadalje, Znanstvena knjižnica se obvezuje, kao i do sada, pružati svu stručnu i znanstvenu pomoć studentima i djelatnicima Sveučilištima, kao i sudjelovati u eventualnim kolaborativnim znanstvenim programima. Predstavnici Znanstvene knjižnice i Grada Zadra obvezuju se da sa Sveučilištem u Zadru zajedničkim sporazumom konkretiziraju načine daljnje suradnje i zajedničkog rada, te ulože zajedničke napore za iznalaženje prostornog rješenja za Znanstvenu knjižnicu u Zadru i Sveučilišnu knjižnicu (bivšu fakultetsku).

Odluka je statusu Znanstvene knjižnice donešena je, naime, nakon što su mišljenje o ovom pitanju dali razni hrvatski stručnjaci s područja knjižničarstva i srodnih struka.

Na sjednici je prihvaćen i Program mjera obvezatne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije Grada Zadra u 2004.godini.

Radi brže realizacije Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama «Mocire», odlučeno je da se područje previđeno za njegovu izgradnju, dakle kompleks bivše vojarne «Brodarica - Mocire», izuzme iz obuhvata DPU-a stambene zone «Mocire» i za taj dio donese zaseban plan.

Kako bi uskoro mogla biti imenovana za gradonačelnicu Zadra, Ana Lovrin, dipl.iur. iz Zadra, na osobni je zahtjev razriješena dužnosti zamjenice gradonačelnika Grada Zadra.