Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna
Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna

Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-7/18-2. Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. siječanj 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0002220

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine do 13:00 sati.

Nabava se provodi za potrebe provedbe komponente: Uređenje i revitalizacija Bedema zadarskih pobuna u sklopu projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020." sufinanciranog iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.". 

Vezane fotografije

Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna