Grad plaža i čistog mora
Grad plaža i čistog mora

Dovršetkom izgradnje i stavljanjem u funkciju CP Maestral i Centar, Grad Zadar ostvario je preduvjete za valorizaciju mora i obalnog područja kao svog najvrijednijeg prirodnog resursa u novi turistički i gospodarski potencijal. U nastojanjima podizanja konkurentnosti zadarskog turističkog proizvoda potrebno je urediti i opremiti plaže na čitavom administrativnom području grada. 

U tom smislu dovršena je izrada katastra plaža i njihovo evidentiranje kao temelj javne, turističke i gospodarske valorizacije tog prirodnog resursa. S tim ciljem gradonačelnik Grada Zadra, Božidar Kalmeta na današnjem je kolegiju donio odluku o osnivanju Povjerenstva za pripremu projekata uređenja gradskih plaža. Zadaća Povjerenstva je na temelju katastra s opisom plaža na području grada izraditi prijedlog valorizacije te namjenu korištenja plaža u cilju osmišljavanja novog turističkog sadržaja i komunalnog uređenja ruralnog i urbanog prostora vodeći se načelima ekološkog upravljanja, zaštite javnog interesa i gospodarske održivosti. Također, predložiti uređenje u prostoru dijela obalnog pojasa grada Zadra koje bi imalo za cilj podizanje atraktivnosti i kvalitete svih gradskih plaža te promoviralo grad Zadar kao grad plaža i čistog mora. Navedene aktivnosti Povjerenstvo je dužno obaviti najkasnije do kraja listopada 2015. godine. U sastav Povjerenstva imenovani su: iz gradske uprave Darko Kasap, predsjednik, Matko Segarić, zamijenik, Andreja Baraba, Ivica Katić, Hrvoje Branović, Dražen Grgurović iz TZ Grada Zadra, Mirjana Galić Tomić, predsjednica udruge Eko Zadar i jedan predstavnik mjesnog odbora na čijem se području nalazi pojedina plaža. 

-Grad Zadar će za koji dan postati doista prvi grad na Jadranskoj obali koji neće imati niti jedan fekalni ispust u more. Osim toga, Zadar jedini na Jardanskoj obali ima biološko-mehanički pročišćivač otpadnih voda. Sve to omogućava nam da imamo more izvrsne kakvoće. To je resurs koji treba pormovirati, naglasio je gradonačelnik predstavljajući ovu inicijativu. - Za tjedan dana otvorit ćemo i ulicu Hrvoja Ćustića koja je, ne samo izrazito prometno važna, nego se i njezinim dovršetkom završava izgradnja kolektora visoke zone. Znajući za to mi smo početkom ove godine započeli izradu katastra plaža na administrativnom području grada kao temelja javne, turističke i gospodarske valorizacije tog resusrsa.

Također, kroz proteklo razdoblje radili smo ubrzano i na prostorno-planskoj dokumentaciji pa danas imamo spreman plan uređenja obalnog pojasa u Diklu, dovršava se UPU Karme na što se naslanja i čitav obalni pojas. Izrađen je i idejni projekt dužobalne šetnice u Kožinu. Započinje i izrada UPU Petrčane s rekreacijskom zonom i plažom, uskoro i UPU Ravnica ali i UPU obalnog pojasa Foša-Kolovare.

Stvorili smo temelje za novi projekt  - Zadar plaža i čistog mora – s kojim ćemo valorizirati more i obalu kao najvrijedniji prirodni resusrs u novi turistički i gospodarski potencijal, a time dobiti i novi komunalni urbani sadržaj, zaključio je gradonačelnik Kalmeta.