Ante-Josip Šikić - novi direktor tvrtke "Odvodnja"
Ante-Josip Šikić - novi direktor tvrtke "Odvodnja"

Na danas održanoj skupštini NO trgovačkog društva "Odvodnja" d.o.o. Zadar donijeta je Odluka o izboru novog direktora tvrtke.

Za direktora trgovačkog društva ˝Odvodnja˝ d.o.o. Zadar, 28.studenog 2013. godine imenovan je gosp. Ante-Josip Šikić, dipl.ing.strojarstva. Dužnost direktora Društva počet će obnašati 16.prosinca 2013. godine. Sadašnji direktor, gosp. Grgo Peronja bit će imenovan njegovim zamjenikom.