Promjene na čelu Odvodnje d.o.o.
Promjene na čelu Odvodnje d.o.o.

Skupština gradske tvrtke Odvodnja d.o.o. sastala se jučer kako bi imenovala novog direktora tvrtke.

Dugogodišnji direktor Grgo Peronja razriješen je zbog odlaska u mirovinu, a skupština je na to mjesto  imenovala Antu Josipa Šikića.

Odvodnja d.o.o. je gradska tvrtka koja brine o pročišćavanju otpadnih voda i zaštiti okoliša, te posljednjih godina vodi projekt Aglomeracije Zadar-Petrčane, jedan od najvećih i najvažnijih projekata ikad poduzetih u Zadru.

Projektom započetim 2019. godine se želi postići razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja mora i voda te povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja. Doprinos dosadašnjeg direktora Peronje u ovom projektu je izuzetan, te on, nakon velikog dijela odrađenog posla, odlazi u zasluženu mirovinu.

Njegov nasljednik Ante Josip Šikić također je čovjek s iskustvom u sustavu sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, već je jednom bio na čelu Odvodnje d.o.o. od 2013. do 2017. godine.   Na njemu je da projekt Aglomeracije dovede do kraja  i ostvari zadani cilj:  grad Zadar bez septičkih jama.