Tomislav Letinić - novi direktor tvrtke "Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar
Tomislav Letinić - novi direktor tvrtke "Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar
Na danas održanoj Skupštini trgovačkog društva "Tržnica Zadar" d.o.o. Zadar, donijeta je Odluka o imenovanju novog direktora tvrtke.

Nakon provedenog  javnog natječaja na koji su pristigle dvije molbe, za direktora trgovačkog društva ˝Tržnica Zadar˝ d.o.o. Zadar, na razdoblje od četiri godine, imenovan je Tomislav  Letinić, dipl. oec. Dužnost direktora Društva počet će obnašati danom imenovanja, 27. prosinca 2017. godine. Dosadašnji direktor, Vlatko Marušić, bit će raspoređen na drugim poslovima u Društvu koji odgovaraju njegovoj školskoj spremi, stručnim znanjima i radnim sposobnostima.