Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac
Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac
Novi sadržaji u MO Novi Bokanjac-tjelovježba za umirovljenike i ambulanta opće prakse.

U novoizgrađenoj zgradi mjesnog odbora na Novom Bokanjcu zaživio je program besplatne tjelovježbe za umirovljenike koje financira i organizira Grad Zadar, a koji se trenutno odvija u skladu s epidemiološkim mjerama. Za sada postoje dva termina tjedno, no ako se iskaže veći interes, omogućit će se i dodatni termini kako bi svi zainteresirani umirovljenici mogli iskoristiti pogodnosti stručno vođenog vježbanja. UO za kulturu i šport dodatno je opremio prostor stolovima za stolni tenis koji su također na raspolaganju stanovnicima naselja. 

U  suradnji sa Zadarskom županijom dogovoreno je otvaranje ambulante primarne zdravstvene zaštite- opće medicine u prostorijama zgrade mjesnog odbora, koje će se urediti za tu namjenu. Ovim ulaganjima proširuje se spektar usluga iz domene zdravlja i rekreacije koje građani mogu dobiti u svom kvartu.

Gradonačelnik sa suradnicima je obišao i udruge kojima je Grad dodijelio prostore za rad na području Novog Bokanjca- Bošnjačku nacionalnu manjinu i Oldtimer klub Zadar. i jedni i drugi izrazito su zadovoljni prostorima i uvjetima za rad koje u njima imaju, a istaknuli su i izvrsnu suranju s Gradom Zadrom u svim aspektima.

Vezane fotografije

Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac Gradonačelnik u MO Novi Bokanjac