Održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra.