Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2020. godini
Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2020. godini
  • Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2020. godinu