STIPENDIJE GRADA ZADRA
STIPENDIJE GRADA ZADRA

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/18-01/02, Ur.broj: 2198/01-2-18-2, od 30. studenoga 2018.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   r a s p i s u j e

 N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2018./2019. godinu