Privremene bodovne liste za stipendije Grada Zadra
Privremene bodovne liste za stipendije Grada Zadra

U privitku donosimo privremene bodovne liste za stipendije Grada Zadra. Rok za prigovor je 8 dana od dana objave,  do 15.02.2021.