Isplaćene stipendije novim korisnicima
Isplaćene stipendije novim korisnicima
Za 115 novih korisnika stipendija Grada Zadra.

Grad Zadar isplatio je stipendije za 115 novih korisnika na koje su ostvarili pravo putem provedenog natječaja za školsku/akademsku 2021./2022. godinu. Na natječaj je pristigla 251 prijava, od toga 33 prijave za 15 učeničkih stipendija, 25 prijava za 15 učeničkih stipendija namijenjenih strukovnim zvanjima, 88 prijava za sveukupno 40 (redovnih i deficitarnih) stipendija za studente prvih godina studija, 105 prijava za sveukupno 45 (redovnih i deficitarnih) stipendija za studente viših godina.

Nastavljena  je i dugogodišnja suradnja s OTP bankom d.d. te je pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja ostvarilo 14 kandidata od prijavljenih 26. I ove stipendije su također isplaćene ovogodišnjim korisnicima.

U suradnji s Inovativnim Zadrom d.o.o. Upravni odjel za odgoj i školstvo krajem 2020. godine pokrenuo je izradu digitalne usluge za korisnike stipendija Grada Zadra u cilju transformacije poslovanja te se time uključio u trend „poslovanja bez papira“.

Usluga „e-stipendije“ prvi put je primijenjena na natječaju za stipendije Grada Zadra u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini koji je bio otvoren u prosincu 2021.

Digitalizacija sustava stipendija Grada Zadra omogućila je automatizaciju i poboljšanje poslovnih operacija, procesa i aktivnosti iskorištavanjem digitalnih tehnologija, te lakšu i bržu dostupnost sustava stipendija svojim krajnjim korisnicima, učenicima i studentima, koji se služe suvremenim tehnologijama.