POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Zadra

Temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), članka 3. i članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/04 i 33/10), Gradonačelnik Grada Zadra upućuje javni

 POZIV

 za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Zadra

 Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti, a koje djeluju na području Grada Zadra, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Zadra.

Kulturno vijeće ima pet članova te predlagatelji predlažu po jednog člana za svako od navedenih programskih područja:

 • knjižnične djelatnosti, knjige i nakladništva te nove medijske kulture
 • muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti
 • glazbe, glazbeno-scenske i dramske umjetnosti, priredbe i manifestacije
 • kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne kulturne suradnje i europske integracije
 • zaštite i očuvanja kulturnih dobara, inovativne umjetničke i kulturne prakse.

 Za članove Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti za koje se predlažu mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

Za člana Vijeća ne može biti imenovana osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.

Temeljem prispjelih prijedloga Gradonačelnik Grada Zadra donijet će odluku o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća. Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Prijedlog treba sadržavati životopis i obrazloženje prijedloga.

Životopis treba sadržavati sljedeće:

 • osnovne podatke (ime, prezime, adresu, kontakt brojeve)
 • stupanj naobrazbe
 • glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja
 • zaposlenje
 • stručno usavršavanje
 • članstvo u društvima i udrugama
 • najvažnije publikacije, sudjelovanje u programima i projektima.

 Pisani i obrazloženi prijedlozi dostavljaju se predati do 14. svibnja 2017. godine na  e-mail adresu:

                                  u.o.kultura@grad-zadar.hr i na adresu:

 

Grad  Zadar

Upravni odjel za kulturu i šport s naznakom

(Prijedlog  članova Kulturnog vijeća Grada Zadra)

Narodni trg 1

23000 Zadar

KLASA: 612-01/17-01/17
UR. BROJ: 2198/01-13/1-17-1

Zadar, 13. travnja 2017.