Komunikacijska ploča u Dječjem parku na Višnjiku
Komunikacijska ploča u Dječjem parku na Višnjiku
Prva takve vrste u gradu Zadru.

Dječjem parku, koji je svojedobno podignut i uređen u sklopu Športskoga centra Višnjik, postavljena je komunikacijska ploča, prva takve vrste u gradu Zadru. Ploču je dao izraditi i postaviti Kabinet za edukacijsku i rehabilitacijsku praksu Senzo iz Zadra, a kao takva u velikoj će mjeri biti oblik potpomognute komunikacije i koristit će za funkcionalnu i djelotvornu komunikaciju pojedinaca.

Potpomognutu komunikaciju koriste djeca i odrasle osobe poremećajem iz spektra autizma, cerebralnom paralizom, intelektualnim poteškoćama, višestrukim poteškoćama, genetičkim sindromima, oštećenjima sluha i sličnim stanjima koja mogu ograničiti ili potpuno onemogućiti govornu komunikaciju.

Simboli na komunikacijskoj ploči poredani su sukladno pragmatičnim potrebama korisnika – komuniciranje o osobama, radnjama, predmetima, osjećajima, mjestima i slično i označeni su različitim bojama zbog lakšeg odabira teme o kojoj će se komunicirati.

Ova komunkacijska ploča svojevrsni je dar Senza, kabineta za edukacijsku i rehabilitacijsku praksu, Udruzi za autizam Zadar čija su djeca često korisnici nekog od oblika potpomognute komunikacije. Ujedno je dar i svima koji imaju ograničenja u komunikaciji govorom, neovisno o njihovom dijagnosticiranom stanju. Ova će ploča pomoći i djeci i odraslima neurotipičnog razvoja u podizanju svijesti o različitim stanjima koja iziskuju komunikacijsku podršku.

Visnjik.hr

Vezane fotografije

Komunikacijska ploča u Dječjem parku na Višnjiku