Preskoči na sadržaj

Upravni odjel za odgoj i školstvo


Grad Zadar Vijesti

Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2015. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2015. godinu Plan rashoda za nabavu ...


Grad Zadar Vijesti

Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2014. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2014. godinu Plan rashoda za nabavu proizvedene...

Grad Zadar Vijesti

Izmjene i dopune planova rashoda škola u 2013. godini

Na temelju revidiranih planova osnovnih škola, Gradonačelnik Grada Zadra 12. studenoga 2013. godine donio je: Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu materijala, ...

Grad Zadar Vijesti

Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2013. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2013. godinu Plan rashoda za nabavu proizvedene...1 2