Privremena bodovna lista za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini
Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima.

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                                                                                                                                     

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR    

 

Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj: 15/19), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 6. veljače 2020. godine,  u t v r d i l o

 

BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ  2019./2020. GODINI

(u prilogu).