Bodovna lista prvenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini
Bodovna lista prvenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj: 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 05. veljače 2016. godine,  u t v r d i l o

  (privremenu) BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ  2015./2016. GODINI