BODOVNA LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ  2017./2018. GODINI
BODOVNA LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

GRAD ZADAR                                                               

Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje
drugih oblika potpore učenicima i studentima 

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj: 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 2. veljače 2018. godine,  u t v r d i l o

 BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ  2017./2018. GODINI