Bodovna lista prvenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini
Bodovna lista prvenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, br. 13/09, 18/10 i 12/11), Povjerenstvo je na sjednici održanoj 5. veljače 2015. godine utvrdilo Bodovnu listu prvenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini.

Studenti koji se ostvarili pravo na Stipendiju su po dva osnova, imaju pravo izbora, a na upražnjeno mjesto dolazi sljedeći kandidat s liste.

Kandidati nezadovoljni rezultatima natječaja imaju pravo uvida u dokumentaciju i pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave liste na Oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Zadar, a najkasnije do 13. veljače 2015. godine.

Nakon rješavaja prigovora formirat će se konačna lista prvenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini.

S učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na Stipendiju Grada Zadra zaključit će se ugovor o stipendiranju o čemu će biti naknadno obaviješteni.