Upravni odjel za odgoj i školstvo


Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2018./2019. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 17. travnja 2018. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra.


Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2017./2018. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 11. travnja 2017. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra.

Grad Zadar Vijesti

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2015./2016. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 1. travnja 2015. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a...1 2