Zelena čistka za Dan planete Zemlje
Zelena čistka za Dan planete Zemlje
Uklonjen nepropisno odbačen otpad na predjelu Novog Bokanjca.

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, dana 27. travnja 2022. godine, zajedničkom akcijom Grada Zadra i komunalnih društava Čistoća d.o.o., Vodovod d.o.o. i Nasadi d.o.o., izvršeno je uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u predjelu Novog Bokanjca – na makadamskom putu sjeverno od naselja. Ovom prilikom uklonjeno je ukupno 40,26 tona uglavnom glomaznog otpada. Cilj akcije bio je ukloniti nepropisno odbačen otpad ali isto tako još jednom apelirati na svijest građana o potrebi odgovornog postupanja s otpadom. Gradonačelnik Dukić je još jednom naglasio da su na području Grada Zadra uspostavljena reciklažna dvorišta koja su za građane besplatna te poziva građane da glomazni i sav drugi otpad koji ne ide u spremnike za komunalni otpad, donesu u reciklažna dvorišta.

Lokacije reciklažnih dvorišta:

-           Reciklažno dvorište Diklo, Put Nina bb

-           Reciklažno dvorište Gaženica, Ulica 159. gardijske brigade bb

-           Mobilno reciklažno dvorište - na javnim površinama prema rasporedu TD Čistoće d.o.o. http://www.cistoca-zadar.hr/usluge-2/mobilno-reciklazno-dvoriste--raspored-61/