Zbirne liste kandidata - izbori za nacionalne manjine
Zbirne liste kandidata - izbori za nacionalne manjine

U privicima se nalaze zbirna lista kandidatura i pravovaljana kandidatura za izbor predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Zadru, 

zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Zadru, zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća
bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zadru i zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća albanske nacionalne manjine u Gradu Zadru.
16. travnja 2023., 19:30 h