Održane konstituirajuće sjednice za Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zadar
Održane konstituirajuće sjednice za Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zadar
U Velikoj vijećnici Gradske uprave održane su konstituirajuće sjednice za Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zadar.

Na temelju Odluke Vlade o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica Vijeća nacionalnih manjina dana 10. srpnja 2015.godine u Velikoj vijećnici Gradske uprave Zadar održane su konstituirajuće sjednice za Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zadar.

Sukladno odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vijeće se konstituira izborom predsjednika tajnim glasovanjem na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine predložena je kandidatkinja gđa. Dušanka Ayyash koja je dobila 13 glasova od 13 glasača te je izabrana za predsjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine Za zamjenika predsjednice vijeća predloženi su kandidati gosp. Dmitar Ležaja i gosp. Milorad Matić. Kandidat Milorad Matić je dobio 5 glasova dok je kandidat Dmitar Ležaja dobio 8 glasova od ukupno 13 glasača te je izabran za zamjenika predsjednice Vijeća srpske nacionalne manjine.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća albanske nacionalne manjine za predsjednika vijeća je predložen kandidat gosp.Adem Shala koji je dobio 14 glasova od ukupno 15 glasača te je izabran za predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine. Za zamjenika predsjednika vijeća predloženi su gosp. Krist Dedaj i gosp. Burim Raci od kojih je gosp. Raci dobio 7 glasova, a gosp. Dedaj 8 glasova od ukupno 15 glasača te je izabran za zamjenika predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bošnjačke nacionalne manjine za predsjednika Vijeća predložen je kandidat gosp. Denis Mušić koji je dobio 11 glasova od 11 glasača te je izabran za predsjednika Vijeća bošnjačke nacinalne manjine. Za zamjenika predsjednika vijeća predložena je gđa. Hikmeta Soldo koja je dobila 11 glasova od ukupno 11 glasača te je izabrana za zamjenicu predsjednika.

Vezane fotografije

Održane konstituirajuće sjednice za Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zadar Održane konstituirajuće sjednice za Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zadar Održane konstituirajuće sjednice za Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zadar