Unaprjeđenje kružnog gospodarstva – projekt ADVANCE
Unaprjeđenje kružnog gospodarstva – projekt ADVANCE

Projekt „Unaprjeđenje kružnog gospodarstva u općinama/gradovima – ADVANCE", u kojem Grad Zadar sudjeluje kao partner, ušao je u drugu godinu provedbe. Nositelj projekta je National Technical University of Athens - NTUA (Grčka), a ostali partneri su SIGMA BUSINESS NETWORK (Grčka), D-WASTE (Grčka), E.G. EUGENE GLOBAL (Cipar), Horeca Partners (Belgija) i Gradska Uprava Za Zaštitu Životne Sredine Grada Novog Sada (Srbija).

Projekt je financiran iz programa Erasmus+ Europske unije, a cilj projekta je educirati i osposobiti zaposlenike općina/gradova te malih i srednjih poduzeća iz ugostiteljskog sektora (HORECA) o pitanjima gospodarenja otpadom od hrane.

Dosadašnje aktivnosti uključivale su provedbu anketa o otpadu od hrane u kućanstvima te anketa o praksama upravljanja otpadom od hrane u gradovima i općinama i malim i srednjim poduzećima u HORECA (hoteli, restorani, catering) sektoru.

U anketama je sudjelovalo 61 hrvatsko kućanstvo te 18 jedinica lokalne samouprave.

Provedena je analiza trenutnih praksi, razvijeni su indikatori koji će pomoći u razumijevanju, mjerenju i praćenju važnih aspekta problema otpada od hrane, a u tijeku je razvoj alata za samo-procjenu znanja i vještina u području kružnog gospodarstva i gospodarenja otpadom te izrada materijala za obuku i metodologije za provedbu zahtjeva Akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo u pogledu otpada od hrane.

 Trajanje projekta je 24 mjeseca.

 Više informacija dostupno je na web stranici projekta: https://www.advance-foodwaste.eu/.