U zadarskoj gradskoj upravi plaće niže za 15 i 10 posto
U zadarskoj gradskoj upravi plaće niže za 15 i 10 posto
Plaće djelatnicima s primanjima nižim od 4.000 kuna neće se smanjivati.

Odlukom gradonačelnika od 14. travnja ove godine za 10 posto umanjena je osnovica za obračun plaća djelatnicima u gradskoj upravi, izuzev onih čija mjesečna primanja ne prelaze 4.000 kuna. Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Zadra svoju plaću umanjili su za 15 posto. Također, za dodatnih 5 posto osnovice za obračun plaća odriču se u korist gradskog proračuna pročelnici, zamjenici i pomoćnici pročelnika. Ova odluka odnosi se na razdoblje od tri mjeseca (plaće za travanj, svibanj i lipanj), uz mogućnost produženja i na sljedeća tri mjeseca.

Sindikat službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Zadra suglasan je s ovom odlukom smatrajući kako je ovo vrijeme u kojemu svi trebaju iskazati solidarnost.

-     Zahvaljujem svima na razumijevanju. Ovom odlukom prije svega pokazujemo solidarnost sa svima koji su pogođeni ovom epidemijom, a  pokušat ćemo makar jednim dijelom nadoknaditi proračunski manjak prihoda uzrokovan korona krizom. Istovremeno dužni smo očuvati realizaciju neodgodivih proračunskih rashoda neophodnih za nesmetano funkcioniranje grada -  obrazložio je gradonačelnik Branko Dukić, podsjetivši na već poduzete proračunske mjere koje se odnose na neplaćanje naknade za boravak djece u vrtićima, uplatu sredstava Općoj bolnici Zadar za nabavku potrebne opreme, oslobađanje plaćanja zakupa poslovnih površina i javne površine.

Kako je i najavljeno iz Gradske uprave, u istom vremenskom razdoblju ukidaju se i isplate naknada za predsjednike i članove Nadzornih odbora i Upravnih vijeća u svim tvrtkama i ustanovama čiji je vlasnik ili većinski vlasnik Grad Zadar.

Nova smanjenja rashoda ovogodišnjeg proračuna Grada Zadra odnose se na uštede u pružanju komunalnih usluga kroz racionalizaciju utroška električne energije u sustavu javne rasvjete te odgodu novog sustava naplate usluge odvoza otpada.

Uz ukidanje sponzorstava otkazanim i odgođenim javnim manifestacijama, mijenjaju se i proračunom predviđene potpore udrugama. Odgođena je tako primjena odluke o raspodjeli sredstava za financiranje programa udruga s područja socijalne skrbi i zdravstva, a imajući u vidu prioritete u zaštiti ranjivih skupina građana - skrb o djeci, osobama s invaliditetom, socijalno ugroženim obiteljima…

Obzirom na to da je do 17. ožujka i stupanja na snagu Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja onemogućena provedba velike većine dijela programa u kulturi i tehničkoj kulturi, umanjit će se sredstva za financiranje dijela javnih potreba u kulturi Grada Zadra za oko 750.000 kuna. Financiranje programa koji se realiziraju preko Sportske zajednice Grada Zadra iz istih razloga umanjit će se za oko 1.5 milijuna kuna.  Također je odgođen natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša za što je bilo predviđeno 100.000 kuna.

Uprave gradskih komunalnih tvrtki i gradskih ustanova odradile su analizu o uštedama kojima bi se dodatno očuvalo stabilno financijsko poslovanje te će u narednim danima o svojim odlukama izvijestiti gradonačelnika i javnost.

-     Odgovornost i solidarnost traži se od svakog pojedinca i organizacije, kako u očuvanju zdravlja, tako i u očuvanju svih svakodnevnih potreba građana našega grada, bilo da je riječ o sustavu odgoja i obrazovanja, zdravstvenim i socijalnim standardima, održavanju komunalne infrastrukture, kulturi i športu - naglasio je Dukić podsjećajući kako je veliki teret pao na zadarsko gospodarstvo i obrtništvo. Stoga će, najavio je, po skorom rebalansu proračuna ostati u realizaciji svi kapitalni projekti građenja.

-     U razdoblju krize prioritet je očuvanje radnih mjesta i zadržavanje ekonomske aktivnosti jer što dulje se uspiju održati „gradska“ gradilišta živima, zadarsko gospodarstvo će se lakše održati, ali i lakše oporaviti jednom kada ugroza prođe. Građevinarstvo je jedna od rijetkih grana koja nije potpuno stala i čije se odvijanje može organizirati bez opasnosti po radnike. Izravno i neizravno uz graditeljski sektor je poslovno vezan  znatan broj stanovnika te nam je cilj nastaviti sa radovima gdje god je to moguće. U ovoj i početkom 2021. godine spremni su projekti u ukupnoj vrijednosti od 393 milijuna kuna. Od toga je oko 90 milijuna kuna izvornih sredstava Grada Zadra, a ostala su sredstva osigurana iz fondova EU i proračuna države – ministarstava, odnosno državnih tvrtki, najavio je gradonačelnik nastavak svih kapitalnih investicija planiranih u ovogodišnjem proračunu, a među njima su i gradnja nove osnovne škole, uređenje Providurove palače, gradskih bedema, Centra za mlade, Centra Mocire…