Šume Musapstan i Kožino očišćene od 55,84 tone otpada
Šume Musapstan i Kožino očišćene od 55,84 tone otpada
Nastavlja se akcija čišćenja šuma Musapstan i Kožino.

Tijekom pet dana čišćenja šume Musapstan i šume Kožino, koje provodi Grad Zadar u suradnji s tvrtkama Šumarija Zadar, Čistoća d.o.o. i Vodovod d.o.o. , očišćeni su glavni putovi te je prikupljeno ukupno 55,84 tone glomaznog i miješanog komunalnog otpada.

Budući da se radi o velikoj površini šuma, djelatnici Čistoće i danas su bili na terenu, a akcija čišćenja naših šuma nastaviti će se i sljedećih dana.

S obzirom da je riječ o šumama iznimne prirodne vrijednosti, još jednom koristimo priliku i apeliramo na građane da otpad ne odbacuju na mjesta koja za to nisu predviđena te naglašavamo da ga mogu BESPLATNO odložiti u reciklažnim dvorištima Gaženica i Diklo te u mobilnom reciklažnom dvorištu, a da nesavjesne građane prijave nadležnim tijelima kako bismo zajedničkim snagama očuvali naša prirodna bogatstva. 

Informacije o kontaktu i načinu na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada postavljene su na mrežnoj stranici Grada Zadra i mrežnoj stranici o gospodarenju otpadom www.zatostovolimzadar.hr.

Radi provedbe nadzora nad divljim odlagalištima uspostavljena je Evidencija lokacija onečišćenih otpadom na području Grada Zadra  koja se kontinuirano ažurira podacima prilikom pojave novih lokacija, po dojavi od strane građana ili uočavanjem tijekom redovitih nadzora komunalnog redarstva.

Vezane fotografije

Šume Musapstan i Kožino očišćene od 55,84 tone otpada Šume Musapstan i Kožino očišćene od 55,84 tone otpada Šume Musapstan i Kožino očišćene od 55,84 tone otpada