Očišćene šume u Diklu, Kožinu te na  Musapstanu
Očišćene šume u Diklu, Kožinu te na Musapstanu
Povodom obilježavanja 22. travnja Dana planete Zemlje.

Povodom obilježavanja 22. travnja Dana planete Zemlje, Grad Zadar je tijekom prošlog vikenda proveo akciju uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumama na predjelu Dikla, Kožina te u šumi Musapstan. 
Gradonačelnik Branko Dukić je i sam obišao navedene lokacije te su u šumi Musapstan susreo se s predstavnicima Šumarije Zadar, Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. i naglasio : „Ovom suradnjom želimo pokazati zajedničku brigu javnih institucija za odgovoran odnos prema okolišu te građanima odaslati poruku o potrebi razvoja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i prirode našega grada."
Posebno želimo upozoriti na negativan učinak nepropisnog odbacivanja otpada na mjesta koja za to nisu predviđena. Apeliramo na građane da otpad ne odbacuju na mjesta koja za to nisu predviđena te ponovno naglašavamo da ga mogu BESPLATNO odložiti u reciklažnim dvorištima Gaženica i Diklo te u mobilnom reciklažnom dvorištu a da nesavjesne građane prijave nadležnim tijelima kako bismo zajedničkim snagama očuvali naša prirodna bogatstva. 
Na fotografijama je stanje od petka, 20. travnja, a nakon opsežnog čišćenja provedenog tijekom vikenda, šuma Musapstan je spremna za posjetitelje. Pozivamo građane da ju koriste, ali i čuvaju od onečišćenja.
Informacije o kontaktu i načinu na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada postavljene su na mrežnoj stranici Grada Zadra i mrežnoj stranici o gospodarenju otpadom www.zatostovolimzadar.hr. Radi provedbe nadzora nad divljim odlagalištima uspostavljena je Evidencija lokacija onečišćenih otpadom na području Grada Zadra  koja se kontinuirano ažurira podacima prilikom pojave novih lokacija, po dojavi od strane građana ili uočavanjem tijekom redovitih nadzora komunalnog redarstva.