Rekonstrukcija rasvjete u perivoju Vladimira Nazora i Kraljice Jelene, osnivanje Centra izvrsnosti za fiziku, nastavak sufinanciranja dežurstava pedijatara vikendima i blagdanima...
Rekonstrukcija rasvjete u perivoju Vladimira Nazora i Kraljice Jelene, osnivanje Centra izvrsnosti za fiziku, nastavak sufinanciranja dežurstava pedijatara vikendima i blagdanima...
Kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Božidara Kalmete.

Danas, u utorak, 9. veljače, u Maloj vijećnici Grada Zadra, održan je javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Božidara Kalmete s pročelnicima. Na kolegiju se govorilo o rekonstrukciji javne rasvjete u Perivoju Vladimira Nazora i Kraljice Jelene u sklopu EU projekta CB-GREEN, pilot projektu „Sustav javnih gradskih bicikala Grada Zadra", izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu, osnivanju Centra izvrsnosti za fiziku, prihvaćanju sufinanciranja dežurstava pedijatara subotom, nedjeljom i u dane blagdana, nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskih branitelja Zadarske županije, raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u 2016. godini te o pokroviteljstvu 17. Međunarodnog simpozija o kvaliteti „Kvaliteta čini razliku".

-U sklopu projekta "CB GREEN-Cros-Border-green, Renewable & Energy Efficiency Network", predviđeno je izvođenje radova rekonstrukcije javne rasvjete u Perivoju Vladimira Nazora i Kraljice Jelene. Odabrana je ponuda LOCUM d.o.o. iz Zadra s najnižom cijenom od 835.156,00 kn bez PDV-a, odnosno 865.851,00 s PDV-om, istaknuo je na kolegiju pročelnik za EU fondove, Šime Erlić dodajući da će ovime parkovi ne samo bolje i ljepše osvijetliti već će se prije svega postići i znatne uštede električne energije. Rok za završetak radova je tri mjeseca od uvođenja u posao.

Govoreći o prijedlogu izmjene Odluke o autotaksi prijevozu, pročelnik UO za gospodarstvo i obrtništvo, Ivica Katić kazao je da od ukupno 115 izdanih važeći dozvola za autotaksi prijevoz, tijekom 2016. ističe rok za njih 70. Prema informacijama iz HOK-a, mnogi autotaksi prijevoznici imaju dospjeli porezni dug koji nisu u mogućnosti odjednom u cijelosti podmiriti te neće moći ishodovati novu potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Poreznoj upravi čime će izgubiti pravo na novu dozvolu u trajanju od 5 godina. Izmjenom ove Odluke, a sukladno zakonskoj mogućnosti sklapanja Ugovora između poreznog tijela i poreznog obveznika radi namirenja poreznog duga, dali bi mogućnost svim autotaksi prijevoznicima, koji takav ugovor imaju, da ostvare pravo na novu dozvolu, objasnio je Katić razlog prijedloga izmjene Odluke o kojoj će odlučivati Gradsko vijeće Grada Zadra.

Pročelnik za školstvo, Joso Nekić najavio je, u suradnji s Udrugom mladih matematičara i fizičara Zadar, pokretanje pilot projekta Centra izvrsnosti za fiziku koji će okupiti učenike osnovnih škola grada Zadra, a koji iskazuju poseban interes za napredak u fizici. Sudjelovanje u radu Udruge je besplatno, a rad će se odvijati u OŠ Šimuna Kožićića Benje. - Grad se obvezuje, nakon što se potvrdi broj zainteresiranih učenika i mjesečni broj sati, osigurati financisjka sredstva za isplatu honorara i troškove obračuna, a Udruga se obvezuje angažirati nastavnike fizike i organizirati rad s učenicima, kazao je Nekić.

Pročelnik za zadravstvo i socijalnu skrb, Mario Pešut istaknuo je kako je nužno da Grad Zadar nastavi sa sufinanciranjem dežurstava pedijatara vikendima i blagdanima, u iznosu od 80.000,00 kn, budući da ta problematika još uvijek nije sustavno riješena na relaciji pedijatri-Dom zdravlja-HZZO. - Ovim načinom rada omogućuje se roditeljima da svoju bolesnu djecu ne vode na Zavod za hitnu medicinu, što iz više razloga nije niti uputno ako nije neophodno, već da ih odvedu dežurnim pedijatrima, dodao je. Također, zbog velikog broja branitelja, a napose stradalnika Domovinskog rata koji žive u Zadru te procijene voditelja Centra za psihosocijalnu pomoć Zadarske županije, pročelnik Pešut je istaknuo kako je  potrebno i nadalje angažirati dodatni broj stručnih osoba koje će pružati stručnu pomoć ovoj skupini ljudi. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u gradskom proračunu u iznosu od 50.000,00 kuna.