Radni sastanak na temu turističke sezone u Zadru u uvjetima  pandemije COVID 19
Radni sastanak na temu turističke sezone u Zadru u uvjetima pandemije COVID 19
Na inicijativu Grada Zadra.

Dana 8. srpnja 2020. godine na inicijativu Grada Zadra, Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom održan je radni sastanak s predstavnicima Županijske gospodarske komore Zadarske županije, Obrtničke komore Zadarske županije, Ceha ugostitelja i predstavnika hrvatskih putničkih agencija u vezi ekonomske situacije uzorkovane pandemijom virusa COVID-19 s posebnim osvrtom na aktualnu turističku sezonu koja se ove godine odvija u bitno drugačijim i otegotnim uvjetima.

Dosada je na ovu temu održano već više radnih sastanaka s ciljem da se pronađu odgovarajuća rješenja i mjere kojima Grad Zadar kao jedinica lokalne samouprave, može pomoći gospodarstvenicima kako bi izašli iz ove krize sa što je moguće manjim posljedicama. U tom smislu kao ključna se pokazala upravo suradnja gospodarstvenika i tijela lokalne vlasti jer se kroz interakciju i davanje konkretnih mjera i prijedloga najbolje može istaknuti koje mjere bi gospodarskim subjektima bile najvažnije, a potom donijela odluka koje od tih predloženih mjera Grad Zadar, u okviru svojih najprije financijskih mogućnosti, može usvojiti i donijeti. U vidu nastavka daljnje suradnje dogovoreno je da će predstavnici gospodarstvenika, nakon komunikacije sa svojim članovima, uputiti Gradu Zadru konkretne prijedloge mjera te da će u ovakav način suradnje biti uključeni i predstavnici drugih odjela Grada Zadra, kako bi se donijela kompletnija rješenja i mjere.