U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana je  regionalna konzultacijska radionica “Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske – Lika i Sjeverna Dalmacija”.

Sudionike radionice pozdravio je Zvonimir Vrančić, zamjenik gradonačelnika. Naglasio je kako i osobno osjeća klimatske promjene. "Ovo je prevažna tema za sve nas. Želim da budete uspješni u izradi strategije, da dođemo do konkretnih mjera kojima ćemo se zaštititi od neugodnosti koje nose klimatske promjene."

Radionica je dio projekta CroAdapt - Podrška u pripremi hrvatske strategije prilagodbe klimatskim promjenama, koji se provodi za potrebe i u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode RH, a u okviru kojega će se od studenoga 2014. do travnja 2015. godine provesti niz konzultacijskih radionica u različitim regijama Hrvatske, s ciljem poticanja dijaloga s relevantnim dionicima o očekivanim učincima klimatskih promjena, zajedničke identifikacije mogućnosti prilagodbe i potrebnih mjera na lokalnoj razini.

 Radionica u Zadru druga je u nizu od planiranih 7 regionalnih radionica, koje će okupiti stručnjake izrazličitih područja i prikazati nacionalna, regionalna i lokalna iskustva i planove u području prilagodbe klimatskim promjenama, te raspraviti o učincima i ranjivosti na klimatske promjene.

U skladu s hrvatskim Zakonom o zaštiti zraka  te slijedom preporuka EU Strategije o prilagodbi klimatskim promjenama, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH planira izradu nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Politika prilagodbe klimatskim promjenama sastoji se od predviđanja negativnih učinaka klimatskih promjena na temelju kojih se razrađuju i provode odgovarajuće mjere usmjerene ka smanjenju mogućih budućih šteta i troškova, odnosno iskorištavanju mogućnosti koje će se pojaviti vezano uz nove klimatske uvjete. Iako je nacionalna strategija vrlo važna za postavljanje okvira prilagodbe klimatskim promjenama na razini države, na svim je razinama politike potrebno poduzimati odgovarajuće mjere - od nacionalne, preko regionalne do lokalne razine - kako bi se različite regije pripremile za različite razine i vrste učinaka klimatskih promjena. Slijedom nacionalnog savjetovanja održanog u siječnju u Zagrebu, u okviru projekta CroAdapt -Podrška u pripremi hrvatske strategije prilagodbe klimatskim promjenama, za potrebe i u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode RH, u razdoblju od studenoga 2014. do travnja 2015. godine provest će se niz konzultacijskih radionica u različitim regijama Hrvatske, s ciljem poticanja dijaloga s relevantnim dionicima o očekivanim učincima klimatskih promjena, zajedničke identifikacije mogućnosti prilagodbe i potrebnih mjera na lokalnoj razini. 

Vezane fotografije

Radionica o klimatskim promjenama Radionica o klimatskim promjenama Radionica o klimatskim promjenama Radionica o klimatskim promjenama Radionica o klimatskim promjenama