Izrađen Akcijski plan provedbe prirodnih rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama na području Grada Zadra
Izrađen Akcijski plan provedbe prirodnih rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama na području Grada Zadra

U sklopu Grow green projekta u prosincu 2021. godine izrađen je Akcijski plan provedbe prirodnih rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama na području Grada Zadra.

Grow Green projekt (Green Cities for Climate nd Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environments) provodi se u sklopu programa HORIZON 2020 i kao jednu od planiranih aktivnosti ima izradu dokumenta kojim će se definirati provedba prirodnih rješenja u prilagodbi na klimatske promjene na području grada partnera.

Rješenja temeljena na prirodi (prirodna rješenja) predstavljaju aktivnosti i mjere koje se temelje na prirodi i okolišu pa samim time ne predstavljaju dodatno opterećenje za okoliš a svojom izvedbom se uklapaju u prirodno stanje prirode/okoliša.

Ovaj Akcijski plan izrađen je kao provedbeni dokument Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra za razdoblje 2020. – 2024. (u daljnjem tekstu: Program) i SECAP-a. Naime, kako su Program i SECAP dva ključna dokumenta Grada Zadra u kojima se obrađuje područje prilagodbe klimatskim promjenama i u kojima su, između ostalog, definirane i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama koje su utemeljene na prirodnim rješenjima, ovaj Akcijski plan oslanja se na mjere utvrđene Programom i SECAP-om te detaljnije razrađuje odabrane mjere.

Na temelju mjera definiranih u Programu i SECAP-u, u sklopu ovog Akcijskog plana, kao prioriteti za  provedbu prepoznata su sljedeća prirodna rješenja: ozelenjavanje - sadnja stabala, širenje i unaprijeđenje sustava oborinske odvodnje primjenom prirodnih rješenja – retencijsko infiltracijske površine na Novom Bokanjcu te izvedba propusnih površina.