Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra
Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra

O B R A Z L O Ž E NJ E

nacrta Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra za razdoblje od 2020. do 2024. godine te nacrta Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra za razdoblje od 2015. do 2019. godine.

 Dana 26.11.2019. godine Grad Zadar i Vita projekt d.o.o. sklopili su ugovor za izradu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra – izrada izvješća i novog programa.

 Temeljem članka 13. i 14. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ 127/19) predstavničko tijelo grada donosi Program zaštite zraka koji je sastavni dio Programa zaštite okoliša, te je dužno izraditi Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra za razdoblje od 2015. do 2019. godine. Također, temeljem članka 19. Zakona  o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“ 127/19), predstavničko tijelo grada donosi Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja koji je sastavni dio Programa zaštite okoliša.

 S tim u svezi, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra izradio je nacrt Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra za razdoblje od 2015. do 2019. godine te nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra za razdoblje od  2020. do 2024. godine.S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Zadra uključi u pripremu konačnog nacrta Programa i nacrta Izvješća provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Programa i nacrtom Izvješća, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Programa i Izvješća i u konačnosti ugrađeno u odredbe Programa i Izvješća.

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 9. rujna 2020. godine.

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte: okolis@grad-zadar.hr