Javni uvid u prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zadra
Javni uvid u prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zadra
U razdoblju od 03. kolovoza do 04. rujna 2015. godine.

Sukladno članku 165. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 75/15) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08) Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša Grada Zadra objavljuje prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zadra na službenim stranicama Grada Zadra i stavlja na javni uvid u razdoblju od 03. kolovoza do 04. rujna 2015. godine.

Pravna osnova za izradu i donošenje Programa je članak 12. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14) koji obvezuje Grad Zadar na izradu Programa u skladu s posebnostima i obilježjima svog područja. Donošenje Programa je u nadležnosti predstavničkog tijela Grada Zadra, Gradskog vijeća.

Tijekom trajanja uvida javnosti omogućen je uvid i sudjelovanje davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Programa, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Zadra. Rok za zaprimanje odgovora je 30 dana od objave prijedloga Programa na mrežnim stanicama Grada Zadra, odnosno od  03.08. do 04.09. 2015. godine. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra  dostavljaju se u pisanom obliku putem Obrasca objavljenog na mrežnim stranicama Grada Zadra na adresu

elektroničke pošte: otoci.okolis@grad-zadar.hr

ili

redovnom poštom: Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, 23 000 Zadar.

Iznimno se mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu dostaviti upisivanjem u Knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja se nalazi u prostorijama Grada Zadra, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša, Brne Karnarutića 13/III, Zadar, u kojima je izložen prijedlog Programa, radnim danom u vremenu od 08,00 do 11.00 sati.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku neće se uzeti u obzir.

Grad Zadar, Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša, će na svojim mrežnim stranicama dati odgovarajuću obavijest o zaprimljenim te prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima.