PRIOPĆENJE GRADONAČELNIKA O POS STANU NA CRVENIM KUĆAMA 
PRIOPĆENJE GRADONAČELNIKA O POS STANU NA CRVENIM KUĆAMA 
Niti jedno od spomenutih imena nikad nije bilo na gradskoj listi.

POS stanovi su način na koji mlade obitelji u Zadru mogu svoje stambeno pitanje riješiti značajno povoljnije od cijena koje su na tržištu. Zato je izuzetno važno da se sve detaljno raščisti u ovom slučaju jer bi prljanje ovog projekta bilo štetno za sve one koji godinama čekaju na svoj dom. 

 

Gradske liste za konkretnu lokaciju rađene su 2008. i 2010. godine. 

Pravo na rješavanje svog stambenog pitanja po programu poticane stanogradnje u objektu na Crvenim kućama ostvarili su svi zainteresirani građani sukladno Listi prvenstva temeljem javnog poziva, a prema uvjetima i mjerilima za kupnju POS-ovih stanova. Osobe koje se spominju u medijima nikad nisu bile na gradskoj listi.

O preostalim stanovima koji su u vlasništvu APN- a Grad Zadar nije odlučivao niti na bilo koji način s njima raspolagao. 

Zgrada na Crvenim kućama s ukupno 65 stanova useljena je 2012. prema Listi reda prvenstva. Kupljen je ukupno 61 stan, ostala su 4 neprodana. Razlozi odustajanja od kupnje bili su: kreditna nesposobnost, nezadovoljstvo projektom, izostanak interesa, u međuvremenu riješeno stambeno pitanje ili osobni razlozi. 

Stanovi su vlasništvo APN-a i oni su dalje s njima raspolagali.

U Zadru je u tijeku priprema nove POS-ove zgrade s ukupno 100 stanova. Lista je definirana, objavljena je i javna, transparentna u svakom koraku kao i čitav postupak s uvjetima i kriterijima, bodovanju i bodovnoj listi. Inzistirat ćemo na tome i u buduće jer se radi o jako osjetljivoj prevažnoj temi za svaku zainteresiranu obitelj. 

gradonačelnik Branko Dukić