Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama će u četvrtak, 28. srpnja 2011. u Velikoj vijećnici Grada Zadra s početkom u 12:00 sati održati prezentaciju neprodanih stanova iz programa POS-a na lokaciji Crvene kuće. Pozivaju se građani sa Konačne liste reda prvenstva objavljene 27. prosinca 2010. da prisustvuju prezentaciji.

 

Klasa: 370-03/10-01/101

Ur.br.:356-08/11-66

Zagreb, 20. srpnja 2011.

 

 

 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, sukladno čl. 21. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09) i Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju preostalih neprodanih stanova iz „Programa društveno poticane stanogradnje“ (POS), građenih na lokaciji Zadar – Crvene kuće, Klasa: 370-01/10-01/63, Ur. broj: 2198/01-2/2–10-9, objavljenoj 27. prosinca 2010. godine, u p u ć u j e

P  O  Z  I  V

 

 

 

na prezentaciju stanova iz Programa POS-a u gradu Zadru građenih na lokaciji

Zadar – Crvene kuće

sukladno Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju preostalih neprodanih stanova objavljenoj 27. prosinca 2010.

 

Prezentacija stanova održat će se

dana  28. srpnja 2011. (četvrtak), u 12 sati

u prostorijama Velike vijećnice Grada Zadra,

 Narodni trg 1

 

                                                                                                                 APN