Predsjednik Gradskog vijeća Grada Zadra prof. Davor Aras upriličio je danas u Gradskog vijećnici primanje za poznatog i priznatog brijača i pjevača g. Šimeta Kevića povodom njegova odlaska u mirovinu nakon gotovo polustoljetnog rada u brijačnici te pjevanja u Društvu «Petar Zoranić» i Crkvenom zboru Sv. Šime.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Zadra prof. Davor Aras upriličio je danas u Gradskog vijećnici primanje za poznatog i priznatog brijača i pjevača g. Šimeta Kevića povodom njegova odlaska u mirovinu nakon gotovo polustoljetnog rada u brijačnici te pjevanja u Društvu «Petar Zoranić» i Crkvenom zboru Sv. Šime.

Svojim profesionalnim 48-godišnjim radom u brijačnici, ali i iznimno cijenjenim klapskim i drugim pjevanjem, zbog čega je u našem gradu poznat kao «zadarski Caruso», Šimeto Kverić dao je znatan doprinos obrtničkom i kulturnom životu Zadra. Prije odlaska u mirovinu gospodin Kević je skrbio o izgledu i najznamenitijih Zadrana, a bio je i «službeni brijač» zadarskog nadbiskupa.

U nazočnosti gradskog pročelnika za gospodarstvo g. Nediljka Pavlovića, Davor Aras je u ime čitavog Gradskog vijeća, gradonačelnika te Gradskog poglavarstva Zadra Šimi Keviću zaželio dobro zdravlje i sreću u mirovini.